top of page
  • Writer's pictureDeciji atelje

MURALI I SAVREMENA UMETNOST

Pre svega treba objasniti da pod savremenom umetnošću podrazumevamo bilo koji vid umetnina koji su proizveli savremenici. Slično značenje, u ovom kontekstu, imaju i termini „aktuelna umetnost“ i engeski termin „contemporery art“. Ove termine koristimo kako bismo izbegli zabunu, jer kada bismo iskoristili termin „moderna umetnost“, govorili bismo o delima koja su nastala u periodu od 1860-ih sve do 1970-ih godina, tačnije o Modernizmu.


Sa druge strane, Murali ( naziv je nastao od španske reči mural ) je slikoviti prikaz na zidu, plafonu ili nekoj drugoj permanentnoj zidnoj površini. Takođe, ovaj pojam označava i slikarsku kategoriju koja je postala poznata zahvaljujući muralizmu.

Bitno je ne mešati murale sa grafitima, grafiti su stilizovani znakovi i potpisi, dok su murali slike na zidu koje imaju sve karakteristike jedne kompletne slike.

Zidno slikarstvo može biti realizovano različitim tehnikama, poput fresko i seko. Uglavnom se koristi pigment, koji je prethodno otopljen u vodi, ali razlika je u tome da li se on nanosi na suve ili vlažne materijale ( npr – Malter )

  1.  Papete, glavni grad Francuske Polinezije


Mural Tahiti

2.  Kale, grad i morska luka u severnoj Francuskoj


Mural Francuska

3.  Peru


Mural Peru

4. Stokholm, glavni i najveći grad Švedske


Mural Švedska

5. Oslo, glavni grad Norveške


Mural Norveška

6. Lođ, Poljski grad, treći po veličini


Mural Poljska

7. Montreal, Kanada, drugi po veličini


Mural Kanada

8. Slijema, Malta i Sapri, Italija


Malta i Italija Mural

9. Pariz, Francuska


Mural Pariz

10. Sent – Etjen, Francuska


Mural Francuska2

I, naravno, jedan naš mural, koji smo svi primetili


Beogradski Mural

SLIČNI TEKSTOVI:


zasto-je-muzika-bitna-za-decu


spajamo-boje


out-of-order

81 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page