• Deciji atelje

MURALI I SAVREMENA UMETNOST

Pre svega treba objasniti da pod savremenom umetnošću podrazumevamo bilo koji vid umetnina koji su proizveli savremenici. Slično značenje, u ovom kontekstu, imaju i termini „aktuelna umetnost“ i engeski termin „contemporery art“. Ove termine koristimo kako bismo izbegli zabunu, jer kada bismo iskoristili termin „moderna umetnost“, govorili bismo o delima koja su nastala u periodu od 1860-ih sve do 1970-ih godina, tačnije o Modernizmu.


Sa druge strane, Murali ( naziv je nastao od španske reči mural ) je slikoviti prikaz na zidu, plafonu ili nekoj drugoj permanentnoj zidnoj površini. Takođe, ovaj pojam označava i slikarsku kategoriju koja je postala poznata zahvaljujući muralizmu.

Bitno je ne mešati murale sa grafitima, grafiti su stilizovani znakovi i potpisi, dok su murali slike na zidu koje imaju sve karakteristike jedne kompletne slike.

Zidno slikarstvo može biti realizovano različitim tehnikama, poput fresko i seko. Uglavnom se koristi pigment, koji je prethodno otopljen u vodi, ali razlika je u tome da li se on nanosi na suve ili vlažne materijale ( npr – Malter )

  1.  Papete, glavni grad Francuske Polinezije


2.  Kale, grad i morska luka u severnoj Francuskoj


3.  Peru


4. Stokholm, glavni i najveći grad Švedske


5. Oslo, glavni grad Norveške


6. Lođ, Poljski grad, treći po veličini


7. Montreal, Kanada, drugi po veličini


8. Slijema, Malta i Sapri, Italija


9. Pariz, Francuska


10. Sent – Etjen, Francuska


I, naravno, jedan naš mural, koji smo svi primetili


SLIČNI TEKSTOVI:

ZAŠTO JE MUZIKA BITNA ZA DECU?


SPAJAMO BOJE I PRAVIMO PLASTELIN


SAVREMENA UMETNOST, O KOJOJ MALO ZNAMO


#muralibeograda #muralislike #savremenaumetnost #muralinazidovima #muralicena

7 views0 comments

Recent Posts

See All

0638940332

©2020 by Dečiji atelje. Proudly created with Wix.com