top of page
  • Writer's pictureDeciji atelje

Dizajnerska i Tehno art- prijemni, pripreme, smerovi i ostalo

Updated: Apr 3, 2020

Dizajnerska– Škola za dizajn, i Tehno Art, su naše omiljene umetničke škole u Bogradu. Želeli smo na jednom mestu da sakupimo informacije o tome kakve postoje umetničke škole u Beogradu, koji su smerovi u umetniškim školama, kako izgleda prirema za prijemni ispit za Dizajnersku i Tehnoart i kako izgleda sam prijemni ispit za umetničke škole.

Ove dve skole nude mnogo različitih umetničkih i zanatskih smerova i nakon njih, djaci sa položenom maturom, imaju uslov za upis na bilo koji fakultet. U obe škole djaci stiču obimno teoretsko i primenjeno znanje koje kasnije mogu da unapredjuju na fakultetima ili koriste kao takvo u zanatima koje su odabrali. S obzirom da u prve dve godine program podrazumeva i sve opšte predmete, djaci nakon srednje škole imaju uslov i za upis na bilo koji drugi fakultet koji nije umetnički.

Smerovi su:

u Dizajnerskoj školi: dizajn tekstila, grafički dizajn, dizajn ambalaže, enterijer i industrijki dizajn, likovni tehničar.

u školi TehnoArt: juvelir umetničkih predmeta, konzervator kulturnih dobra, grnčar, stilski krojač, firmopisac-kaligraf, graver umetničkih predmeta.

Prijemni ispit za umetničke škole se polaže dodatno, pre ili posle male mature u osnovnim školama. Prijemni ispit se polaze 3 dana, po 3 sata, već godinama u prostorijama škole Tehno art. Prvi dan se polaže crtanje mrtve prirode. Drugi dan se polaže slikanje mrtve prirode. Treći dan se polaže vajanje- vajanje nekog predmeta po fotografiji.

S obzirom da postoji veliko interesovanje za umetničke škole i kriterijumi za ocenjivanje radova na prijemnom ispitu su visoki. Očekivanje je da deca na prijemni dodju sa znanjem o kompoziciji i proporciji predmeta, osećajem za kvalitet linije, boje i oblika. Ovo su sve tehničke stvari koje deca mogu da nauče ukoliko imaju disciplinu i dobar i jasno osmišljen program. Neka deca na pripreme kreću već u 7. razredu, medjutim uobičajeno je i dovoljno da deca ceo 8.razred idu na pripreme 2 ili više puta nedeljno.

Pripreme za Dizajnersku, pripreme za Tehnoart:

Na pripremama deca kroz različite zadatke, po pažljivo osmišljenom programu uče o tehnikama crtanja, slikanja i vajanja. Naš cilj je da kroz ovaj program decu osposobimo da reprodukuju, u sve tri tehnike, postavljenu mrtvu prirodu ili predmet sa fotografije; uzimajući u obzir osnovna pravila o merenju, proporcijama, kompoziciji, konstruisanju predmeta, kvalitetu linije i boje, planovima, teksturi, senci i svetlosti, formi…3,681 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page