top of page
  • Writer's pictureDeciji atelje

OPTIČKE ILUZIJE?!

Ovog puta nisu varke, već iluzije.

Slike koje se poigravaju sa našim umovima. Nije slično velikoj konfuziji vezanoj za boju haljine ( da li je belo-zlatna ili je plavo-crna ) jer je to dokazano zavisilo oda svetla pod kojim se, ista ta haljina, nalazi. Jedina sličnost haljini jeste da: većina ljudi, slike koje ćete videti, ne može da sagleda na više načina. A Vi? Kako Vi vidite sledeće slike?

1. Da li se ova mačka spušta ili penje?!


goreilidole

2. Da li je ovo žaba ili konj? Žaba?


zaba-ili-konj

Ili ipak konj?


konj-ili-zaba

3. Da li je ovaj prozor na zgradi sa leve ili sa desne strane?


levo-ili-desno

4. Ovo su jednostavno četiri kruga, koji se međusobno ne dodiruju. Vidite?


spirale

Pogledajte ovako, četiri kruga!


ipak-krugovi

5. Ova fotografija se zaista menja, u zavisnosti od naše udaljenosti. Približite se slici, time će svetlo koje se nalazi u sredini slike postati veće i maltene obasjati čitavu sliku!


svetlije

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


Post: Blog2_Post
bottom of page