• Deciji atelje

OPTIČKE ILUZIJE?!

Ovog puta nisu varke, već iluzije.

Slike koje se poigravaju sa našim umovima. Nije slično velikoj konfuziji vezanoj za boju haljine ( da li je belo-zlatna ili je plavo-crna ) jer je to dokazano zavisilo oda svetla pod kojim se, ista ta haljina, nalazi. Jedina sličnost haljini jeste da: većina ljudi, slike koje ćete videti, ne može da sagleda na više načina. A Vi? Kako Vi vidite sledeće slike?

1. Da li se ova mačka spušta ili penje?!


2. Da li je ovo žaba ili konj? Žaba?


Ili ipak konj?


3. Da li je ovaj prozor na zgradi sa leve ili sa desne strane?


4. Ovo su jednostavno četiri kruga, koji se međusobno ne dodiruju. Vidite?


Pogledajte ovako, četiri kruga!


5. Ova fotografija se zaista menja, u zavisnosti od naše udaljenosti. Približite se slici, time će svetlo koje se nalazi u sredini slike postati veće i maltene obasjati čitavu sliku!


#optickailuzijahaljina #optickailuzijaslike #optickailuzijazabailikonj #optickeiluzijeivarke

3 views0 comments

Recent Posts

See All

0638940332

©2020 by Dečiji atelje. Proudly created with Wix.com