top of page
  • Writer's pictureDeciji atelje

Dugmići umesto bojica

Ljubivoje Ršumović kaže:

“Dugme služi kaputu, asfalt služi na putu, drug da se druži, Sunce da kruži sve nečemu služi.”


   Sve što treba da uradite jeste da sačuvate word dokument – fale dugmici  na svoj kompjuter, odštampate ga, pronađete dugmiće i lepak i crtanje dugmićima može da počne!


Pored toga što zauzimaju negde mesto i prave gužvu ili možda čak krš, stvari koje nam stoje ne daju prostora novim stvarima da se smeste, zato, reciklirajte, smišljajte nove načine da koristite stare stvari, uštedite, budite kreativni, kombinujte umetničke tehnike, otkrivajte i delite svoja ostvarenja sa nama.


Dugmići, da li ih omalovažavamo?

Svetleća kada i zabava kod kuće

Slika ili perle

#DejanAleksić #dugmići #crtanjedugmićima #dugme #dugmeslužikaputu #lepljenjedugmića #dugmad #LjubivojeRšumović

22 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page