top of page
  • Writer's pictureDeciji atelje

Deca uče da tkaju, lako i uz pesmu

Ako pogledamo oko sebe, videćemo da su tepisi po kojima hodamo tkani, odeća koju nosimo je tkana, ali tkanje nije rezervisano samo za tekstil. Tehnikom preplitanja grana, pravi se nameštaj, kao i korpe.

Najlakši način da se savladaju osnove tkanja je kroz tkanje papirnatih traka. Deca jako vole ovu aktivnost, pruža puno mogućnosti i maštanja, a odlična je za razvoj fine motorike.


Materijal:

  1. Papir u boji, stari časopisi

  2. Makaze

  3. Lenjir (ako želite precizne linije)

Korak 1

Odaberite papir koji će biti osnova (papir po kom će se tkati).

Secite trake od dna ka vrhu papira, do nekih 2 cm od vrha. Razmak između traka može da bude koliki god želite, neka optimalna širina trake je oko 1 cm.

Korak 2

Odaberite papire koji će biti potka (papiri kojima će se tkati).

Isecite papire na trake. Opet, širina trake može biti različita, isprobavajte dok ne nađete koja širina vama najviše odgovara.


Korak 3

Sada postavite osnovu, tako da trake budu okrenute ka vama. One stoje vertikalno. Trake koje su potka, tkaćete horizontalno.


Uzmite jednu traku i počnite da je provlačite kroz osnovu, preko trake osnove, pa ispod sledeće trake, preko sledeće trake, pa ispod sledeće trake i tako dok ne stignete do kraja osnove.

Sada uzmite drugu traku i počnite da je provlačite kroz osnovu, ali suprotnim redom u odnosu na prethodnu traku. Ako ste sa prvom trakom krenuli prvo preko trake osnove, pa ispod sleeće, sada ćete početi tako što ćete provući traku potke ispod prve trake osnove, pa preko sledeće trake, pa ispod sledeće, pa preko, ispod, preko… dok ne stignete do kraja osnove.


Sa trećom trakom ponovite proces kao sa prvom. I nastavite da tkate dok ne stignete do dna osnove.


Za decu imamo pesmu koja pomaže pri tkanju:

“Ispod plota, preko plota,

ispod plota, preko plota,

ovčica se jedna mota.”


I još jednu:

“Ispred brda, iza brda,

ispred brda, iza brda,

ispred brda, iza brda,

celo stado mrda,”

Ostalo je još da odlučite gde ćete okačiti umetničko delo ili šta ćete dalje napraviti od njega.
Pročitajte i napravite i:

287 views0 comments

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page