top of page
  • Writer's pictureDeciji atelje

DA LI ZAPRAVO ZNAMO ŠTA JE ARANŽIRANJE?!

Naučili smo da pravimo zimske aranžmane, ali da li znamo nešto više o aranžiranju?

Šta je to aranžiranje? Aranžiranje predstavlja neponovljivi ukras određenog prostora na raličite načine. Kao što je pomenuto u prethodnom tekstu, ono je sastavni deo duhovnog života Japanaca. Bitna reč u aranžiranju jeste Ikebana, može je direktno prevesti kao cvetni aranžman, a sastavljena je iz dve reči: Ikeru i Bana. Smatra se da aranžiranje cveća, I same početne tehnike aranžiranja, potiče iz Kine I da je usko  povezano sa Budizmom. Kasnije, taj običaj se preneo iz Kine u Japan u šestom veku. Budistički sveštenici aranžirali su cveće prilikom službe kod oltara. Bitno je napomenuti da je religiozan cilj Ikeban neka vrsta puta prema saznanju. Taj put naziva se “Kado” što znači put istine. Kao što je u prethodnom tekstu pomenuto kada je reč o zimskim aranžmanima, isto I za sve druge tipove aranžmana jer se svi sastoje iz cveća, smatra se da Japanci u cvetu vide prirodu, snagu zemlje I blagoslov sunca. Pod tim uticajem su se I razvili različiti stilovi Ikebane.


SONY DSC

Pre svega treba pojasniti da smisao Ikebane osećati harmoniju u svemu živom, a zasniva se na ljubavi prema liniji. Cveće je aranžirano tako da se proteže u vis, prema nebu. Ikebanom su se bavili isključivo muškarci, samo umetnici ( Doboshu ) U period Edo, Ikebana je doživela veliku transformaciju. U to doba, zvali su je Rikka. Rikka, naglašava prirodu I koncepte prolaznosti vremena I prostora. Rikku kasnije zamenjuje Shoka, kojoj su glavne karakteristike: nebo, zemlja I čovek. Krajem devetnaestog veka Ohara Unshin je doprineo stil Moribane koji je predstavljao pravljenje Ikebane u plitkim I niskim vazama ( ili sličnim posudama ) Nakon stila Rikka, javlja se stil Nageire koji je dosta jednostavniji.

Osnovni principi aranžiranja:

Osnovna razlika Ikebane stoji u duhovnoj pozadini iz koje proističe I pravilima o liniji, ritmu I boji. Takođe su veoma naglašene tri, prethodno pomenute, glavne linije:

Nebo ( Shin ) Čovek ( Soe ) Zemlja ( Hikae ) Stabljika koja simbolizuje nebo je najznačajnija linija, ona je linija čitavog aranžmana. Dužina nebeske linije trebalo bi da iznosi dva prečnika posude u kojoj pravimo aranžman ( to bi bio Moribana stil ), ako bismo dodali još jednu visinu, tačnije stavili dve visine posude to bi bio Nageire stil. Čovekova grana bi trebalo da bude duga tri četvrtine nebeske grane. Dok treća, glavna grana, grana zemlje iznosi polovinu nebeske grane. Za posmatranje I spajanje grana postoji više mogućnosti, ali najčešće korišćene su osnovne forme. Postupak, jednog od načina, postavljanja:

– Prvo treba učvrstiti glavnu granu ( Shin ) koja mora težiti ka gore, sa laganim nagibom u levu stranu – Sledi joj druga glavna grana ( Soe ) koja mora podržavati prvu, i dolazi na levu stranu aranžmana sa nagibom u napred – Treća glavna grana ( Hikae ) mora da uspostavi ravnotežu, iz tog razloga, ona se postavlja na desnu stranu aranžmana


aranziranje

Jako je bitno obratiti pažnju da li su sve grane dovoljno dobro postavljene u držač ( u ovom slučaju bi to bio sunđer koji se nalazi u posudi po izboru ). Grane moraju biti dovoljno čvrsto postavljene u suđer kako bi dobijale dovoljno vlage, takođe treba da izgleda kao da sve rastu iz istog mesta. Takođe, većina biljnog materijala sadrži neke suvišne elemente koje bi trebalo ukloniti pre postavljanja kako bi se estetski doživljaj poboljšao. I naravno, pre nego što počnemo sa postavljanjem biljnog materijala u posudu, treba proveriti oblik I veličinu posude ( jer, kao što je pomenuto, od toga nam zavisi visina stabljika ) uklopiti boju sa biljnim materijalnom I ostalo prepustite svojoj mašti! Uživajte!

Hvala za fotografije Desiree Castelijn for Ikebana Beautiful: IKEBANA BEAUTIFUL

462 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


Post: Blog2_Post
bottom of page